Teknisk Rapport 20/21 – De spillemæssige og taktiske tendenser i 3F Superliga

13.07.2021 08:02

Hvordan bruger de danske 3F Superliga klubber taktisk fleksibilitet? Kan man vinde 3F Superliga på at være god til omstillinger? Hvem er de mest kompromisløse i deres presspil?

Fylder standardsituationer stadig meget i 3F Superliga, og hvilke gennembrudsstrategier er mest dominerende for at komme til målchancer? I den netop udgivet Teknisk Rapport for 3F Superliga sæsonen 20/21 kan du finde svar på disse spørgsmål og meget andet info omkring de spillemæssige og taktiske tendenser i 3F Superliga.

 

Læs Teknisk Rapport 20/21 her

Divisionsforeningen og Syddansk Universitet sætter for andet år i træk fokus på de spillemæssige og taktiske tendenser i 3F Superliga - og giver et indblik i spillets udvikling med fokus på 3F Superliga anno 2020/21.

Denne udgave af Teknisk Rapport tager udgangspunkt i Mesterskabsspillet i 3F Superliga 2021, men rapporten rummer også data fra hele sæsonen, der løb fra september 2020 til maj 2021. Inspirationen til Teknisk Rapport er hentet hos UEFA, der i forbindelse med hver Champions League-sæson udgiver en teknisk rapport med fokus på tendenser i spillet ud fra data og fodboldfaglige observationer. I dansk fodbold har vi imidlertid udviklet vores egen form og tilgang til arbejdet med Teknisk Rapport, og det endelige produkt er en unik og dybdegående analyse af toppen af dansk herrefodbold.

Det er afgørende for dansk fodbolds konkurrenceevne at være opdateret på spillets udvikling og samtidig være opmærksom på tendenser og trends i spillet. Teknisk Rapport for 3F Superliga er et led i Divisionsforeningens ønske om at skabe et fælles grundlag for en faglig dialog om fodboldens udvikling og retning i Danmark. På den måde kan vi i fællesskab kvalificere de beslutninger, der fremover skal træffes, når vi skal diskutere udviklingen for dansk fodbold.

Målet med Teknisk Rapport er at præge debatten om dansk fodbolds fremtid på øverste niveau, og det er en ambition, at rapporten kan medvirke til refleksion og fordybelse hos alle interessenter i dansk fodbold.

Samtidig er det også et mål at sammenligne tendenserne i dansk fodbold med de strømninger, der foregår internationalt i disse år. Dansk fodbold er i en rivende udvikling, men vores internationale konkurrenter dygtiggør sig også hele tiden, og derfor må vi konstant vurdere, hvordan vi i dansk fodbold står rustet til fremtiden.

 

Tendenserne kort

Et helt centralt element i Teknisk Rapport er at undersøge, hvordan de internationale spillemæssige og taktiske tendenser kommer til udtryk i 3F Superliga. I år var der fokus på Taktisk fleksibilitet, Omstillinger, Standardsituationer og Gennembrudsstrategier, hvilket bl.a. resulterede i følgende konklusioner:

 

Den taktiske fleksibilitet: Kommer i Mesterskabsspillet til udtryk gennem holdenes mindre justeringer og ændringer i form af spillervalg og positionsbestemte ændringer i holdenes udtryk. Vi ser primært i 3F Superliga en-til-en-udskiftninger, hvor ændringen så kan ske i form af spillernes individuelle kvaliteter og rolle. Eksempelvis forskel på, om Rasmus Falk eller Jens Stage spiller central midtbane for F.C. København.

 

Omstillinger: Stort fokus på omstillinger i 3F Superliga, hvor flere hold arbejder med en såkaldt kontra-starter, der bliver brugt som første spilstation efter en bolderobring. Individuelle spillere med spidskompetencer er afgørende i omstillingsspillet. F.eks. Jesper Lindstrøm i Brøndby IF, der som kontra-starter udnytter sin fart eller Patrick Mortensen i AGF, der som restangriber bruges som opspilsstation.

 

Presspillet: Højt pres er stadig et stort tema i 3F Superliga, men presspillet er ikke lige så kompromisløst som tidligere. Klubberne prioriterer mere sporadisk pres med tre-fire spillere frem for det store holdpres. Den nye målsparksregel giver nye situationer, hvor det hold uden bold skubber tre angribere helt frem til modstanderens straffesparksfelt.

 

Standardsituationer: 3F Superliga har fortsat et stort fokuspunkt på standardsituationer, hvor der scores flere mål i 3F Superliga end i f.eks. UEFA Champions League. En helt konkret tendens var, at mange hold valgte at overbefolke det lille felt foran målmanden i et forsøg på at skabe en målchance.

 

Gennembrudsstrategier: Med 103 mål i 30 kampe var der stor angrebsivrighed i Mesterskabsspillet 20/21, hvor spillere med høj fart og dribleevner var sjældne, men de er også afgørende. Kamaldeen og Jesper Lindstrøm er gode eksempler herpå. En overvægt af holdene prioriterer direkte spil gennem lange eller dybe bolde i deres gennembrudsstrategier.

 

Sådan har vi gjort

Teknisk Rapport for 3F Superliga er blevet til efter et længere forløb, hvor både kvalitative observationer fra stadion og data er blevet analyseret og diskuteret. Som nævnt er inspirationen hentet i UEFA’s tekniske rapport fra Champions League, der sammen med erfaringerne fra arbejdet med Teknisk Rapport 2019/20, har skabt et godt fundament for arbejdet.

Den tekniske rapport for 3F Superligaens Mesterskabsspil består ligesom sidste år primært af to dele: Den første del af rapporten er en kvalitativ analyse bestående af taktiske tendenser og observationer, der er blevet diskuteret af en observatørgruppe bestående af fodboldfagfolk, som har overværet en stor del af kampene i Mesterskabsspillet. Den anden del har fokus på data med tal og statistik fra alle kampe i 3F Superliga. Endelig rummer rapporten også sammenligninger med tidligere sæsoner i både dansk og international fodbold.

Observatørgruppen, der har været til stede på diverse danske stadioner, består af Peter Rudbæk, Troels Bech, Morten Wieghorst, Lars Knudsen og Poul Erik Andreasen, der alle er i besiddelse af den højeste internationale træneruddannelse og har det til fælles, at de har været trænere på topniveau i forskellige funktioner i enten den bedste danske række eller på landsholdsniveau.

Processen omkring analysearbejdet er foregået således: De fem observatører fordelte kampene i Mesterskabsspillet mellem sig, så de til sammen overværede 15 af de 30 kampe. Efter hver kamp udarbejdede observatøren en rapport med sine observationer, som efterfølgende blev uddybet med et interview. De seks hold i Mesterskabsspillet har således haft forskellige øjne på sig, og alle klubber er blevet analyseret mindst tre gange af mindst to forskellige observatører.

Efter sæsonafslutningen var observatørerne samlet til et opsummerende møde, hvor de diskuterede de forskellige observationer og de taktiske tendenser fra slutspillet og lagde sig fast på en række såkaldte ’talking points’, der præsenteres i rapporten med fokus på taktiske tendenser og observationer. Endelig er disse talking points blevet fremlagt for tre af de cheftrænere, der stod i spidsen for 3F Superliga-klubberne i Mesterskabsspillet, og de har givet deres input til observationerne. Den endelige tekst er således blevet grundigt gennemgået fra flere perspektiver, men i sidste ende er der stadig tale om subjektive og overordnede betragtninger, der kan danne grobund for refleksion og overvejelser i det danske fodboldmiljø.

De forskellige observationer og tendenser er i rapporten suppleret med en række data og tal, der danner et statistisk grundlag og supplement til de fodboldfaglige betragtninger.

Med i arbejdsgruppen har også været Rune Lind, der er chef for forskning og udvikling i Divisionsforeningen, samt Divisionsforeningens talentudviklingschef Ole Bjur. Endelig har der været markante bidrag fra Morten B. Randers fra Syddansk Universitet i form af indsamling og bearbejdning af data samt journalist Martin Davidsen, der har haft ansvar for interviews og tekstforfatning. Rapportens design er udarbejdet af Anja Kunic fra Syddansk Universitet.

Arbejdet har resulteret i Teknisk Rapport 2021, hvis formål er at give et grundigt indblik i holdenes taktiske udtryk samt et godt billede af de spillemæssige tendenser i toppen af dansk fodbold anno 2021, så vi fremadrettet kan fortsætte udviklingen af spillet og gøre os konkurrencedygtige i et internationalt perspektiv.

 

Se sidste års Tekniske Rapport 19/20 her.